Elite Double 22 Extra Fast

Elite Double 22 Extra Fast

Request product

Linia Elite Double obejmuje szeroki wachlarz silikonów do powielania. Zaprojektowane w celu spełnienia różnych potrzeb techników laboratoryjnych zarówno w aplikacjach protez stałych, jak i ruchomych. Gama składa się z 8 produktów.

Elite Double ma różne kolory, cztery różne stopnie twardości i trzy czasy wiązania: normalny, szybki i super szybki (ten ostatni jest przeznaczony
przede wszystkim do mieszalników automatycznych). Elite Double utrzymuje wysoką i stałą płynność w czasie pracy, zapewniając uzyskanie jednorodnej mieszaniny, bez pęcherzy.

Charakterystyka

• Odporność na rozciąganie i rozerwanie, również przy małych grubościach

• Dokładność odwzorowania szczegółów

• Wysoka płynność

• Wysoka stabilność wymiarowa w czasie

• Wysoka pamięć materiałowa

Zalety

• Optymalizacja czasu pracy, zwłaszcza w porównaniu z powielaniem masami hydrokoloidalnymi (czas wiązania 5:00, 10:00, 20:00)

• Dzięki stabilności wymiarowej w czasie i wysokiej elastyczności model można wielokrotnie powielać.

• Kompatybilny z gipsami, żywicami poliuretanowymi, żywicami akrylowymi oraz masami osłaniającymi na bazie alkoholu czy fosforanów.

• Wysoka płynność: nie wymaga mieszania w mieszalniku próżniowym

Zhermack zaleca stosowanie:

Doublemix: automatyczny mieszalnik do A-Silikonów do powielania

Cechy produktu

ProduktPowielanie mikromodeli, uzupełnienia pełnoceramicznePowielanie modeli w gipsie i/lub żywicyPowielanie modeli
o kontrolowanej ekspansji
Powielanie modeli
o swobodnej ekspansji
Elite Double 8
Elite Double
16 Fast
Elite Double
16 Extra Fast
Elite Double 22
Elite Double
22 Fast
Elite Double
22 Extra Fast
Elite Double 32
Elite Double
32 Fast
Elite Double
32 Extra Fast
ProduktPropor- cje mie- szaniaCzas ręcznego mieszania* (min:s)Czas mieszania mechaniczne- go za pomocą mieszalnika
próżniowego* (min:s)
Czas pracy* (min:s)Czas miesza- nia* (min:s)Odtwarzanie szczegółów (μm)Pamięć materia- łowaLiniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzi- nach)Twardość (Shore A)Obciąże- nie przy zerwaniuWydłużenie przy zerwa- niuOdporność na rozdar- cie
Elite Double 81:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %82 N/mm23.82,5 N/mm2
Elite Double 16 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %162,5 N/mm25.55 N/mm2
Elite Double 16 Extra Fast1:1Mieszalnik automa- tycznyMieszalnik automatyczny01:3005:00299,95 %0,05 %162,5 N/mm25.55 N/mm2
Elite Double 221:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 22 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 22 Extra Fast1:1Mieszalnik automa- tycznyMieszalnik automatyczny01:3005:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 321:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2
Elite Double 32 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2

*Czasy podane powyżej to czasy od początku fazy mieszania w temperaturze 23 °C (73 °F).

 

Opakowanie

KodProduktOpakowanie
C400838Elite Double 22 Extra Fast1 kg (Baza) + 1 kg (Katalizator)
C400849Elite Double 22 Extra Fast5 kg (Baza) + 5 kg (Katalizator)

 

Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).

Dental

Wyszukiwanie produktu