RTV-2 Platinum cure Silikony do powierzchni pionowych

RTV-2 Platinum cure Silikony do powierzchni pionowych

Produkt ten posiada odpowiednią tiksotropowość, dzięki czemu można go rozpylać i nakładać pędzlem na powierzchnie pionowe i nie będą powstawać zacieki. Aby uzyskać pożądany poziom tiksotropowości, można do niego dodać czynnik tiksotropujący.

NameChemicalColourMixing ratioHardness (ShA)WT (@ 23°C)ST (@ 23°C)Tear (N/mm)Visc (cP)Smallest packStd packMedium packBig pack
ZA 22 WT 20 Thixo SprayRTV-2 Platinum cureLight blue1 : 12020'4h10350001 + 1 kg5 + 5 kg25 + 25 kg200 + 200 kg
Prośba o udzielenie informacji

Industrial

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty