Odlewy

Masy osłaniające

Celem linii Elite Vest jest uproszczenie użycia mas osłaniających i ograniczenie potrzeby utrzymywania dużych zapasów magazynowych w pracowni techniczno-dentystycznych.
Wszystkie najpopularniejsze zastosowania dla protez stałych i ruchomych mogą być zaspokojone wyłącznie dwoma proszkami (jeden dla protez stałych, drugi dla protez szkieletowych) oraz uniwersalnym płynem. Uzupełnieniem linii jest spalające się bezresztkowo żywica do modelowania From Plast.

Prośba o udzielenie informacji

Produkty

Dental

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty