RTV-2 Platinum cure

Wysoka odporność na ścieranie i znaczna stabilność wymiarowa

Wszystkie produkty do wykonywania form – z wyjątkiem ZA 32 LT – są pozbawione oleju, a więc są bardzo stabilne wymiarowo, nawet w kontakcie z materiałami porowatymi (gipsem, betonem itd.). Do wszystkich produktów można dodać czynnik tiksotropujący, zapewniając im odpowiednią tiksotropowość.

NameChemicalColourMixing ratioHardness (ShA)WT (@ 23°C)ST (@ 23°C)Tear (N/mm)Visc (cP)Smallest packStd packMedium packBig pack
ZA 10 ORANGERTV-2 Platinum cureorange1 : 11315'2h1545001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 13 Mould WT45RTV-2 Platinum curetranslucid1 : 11345 minut8h1345001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 22 MouldRTV-2 Platinum cureblue1 : 12215 minut1h 30 minut2045001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 22 Mould NeutroRTV-2 Platinum curewhitish1 : 12215 minut1h 30 minut2245001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 22-45 Mould NeutroRTV-2 Platinum curewhitish1 : 12245'7h204500-5+5 kg25+25 kg-
ZA 22 WT 20 Thixo SprayRTV-2 Platinum curelight blue1 : 12120'4h10-1+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
HT 24 WT 5 TransparentRTV-2 Platinum curetranslucid1 : 1245'1h 20 minut144500-5+5 kg25+25 kg200+200 kg
HT 24 TransparentRTV-2 Platinum curetranslucid1 : 12420'180144500-5+5 kg25+25 kg-
ZA 28 MouldRTV-2 Platinum curegreen1 : 12815 minut1h840001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA RTV 30-60RTV-2 Platinum curewhite1 : 13070'6h1860001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 32 LTRTV-2 Platinum curereddish brown1 : 13210'90'2060001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
HT 33 TransparentRTV-2 Platinum curetranslucid1 : 13320'3h 30 minut2075001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 35 MouldRTV-2 Platinum cureyellow1 : 13515 minut1h840001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 35 Mould FastRTV-2 Platinum curelight green1 : 1357'40'84000-5+5 kg--
MARK PlusRTV-2 Platinum curegreen1 : 13710 minut2h 30 minut6-1+1 kg4+4 kg25+25 kg-
ZA 43 PURTV-2 Platinum curereddish brown1 : 14318'4h10130001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
HT 45 TransparentRTV-2 Platinum curetranslucid1 : 14312'2h 30 minut1580001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 50 LTRTV-2 Platinum cureblue1 : 15018'4h8180001+1 kg5+5 kg25+25 kg200+200 kg
ZA 50 MOULD ORANGERTV-2 Platinum cureorange1 : 15015'3h550001+1 kg5+5 kg--
ZA 25 PUTTY FASTRTV-2 Platinum curegreen1 : 1401 min 30 s4'--1+1 kg-15+15 kg-
ZA 45 PUTTY FASTRTV-2 Platinum curelight blue1 : 1512h 30 minut10'6-1+1 kg-20+20 kg-
ZA TT 1240RTV-2 Platinum cureorange1 : 11240'3h1755001+1 kg5+5 kg25+25 kg-
ZA TT 2240RTV-2 Platinum cureblue1 : 12140'2h 30 minut2080001+1 kg5+5 kg25+25 kg-
ZA TT 3040RTV-2 Platinum cureyellow1 : 13040'4h21100001+1 kg5+5 kg25+25 kg-
ZAX 60RTV-2 Platinum cureblue10 : 15860 minut24h10230000-5 + 0,5 kg25 + 2,5 kg-
Prośba o udzielenie informacji

Industrial

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty