Wycisk wstępny

Wycisk wstępny

Szeroka gama mas alginatowych wchodzących w skład systemu z automatycznym i mechanicznym sprzętem mieszającym wraz z sybstytutami mas alginatowych to rozwiązania, które Zhermack opracował na potrzeby wstępnych wycisków.

Masy alginatowe firmy Zhermack mają szerokie zastosowanie: różne czasy pracy oraz wiązania, masy chromatyczne, stabilność wymiarów od 48 do 120 godzin. Wszystkie wyróżniają się wysoką tiksotropią i dokładnością w odtwarzaniu szczegółów, a także łatwością obróbki. Łatwo się mieszają, a ich jednorodna struktura zapewnia doskonałe poziomy elastyczności i stabilności wymiarowej. Mają też przyjemny zapach, który pomaga pacjentowi przezwyciężyć wszelkie obawy podczas pobierania wycisku. Silikon addycyjny, jako alternatywa dla masy alginatowej posiada, oprócz tradycyjnych cech mas alginatowych, zalety wysokiej stabilności wymiarowej, większą elastyczność i lepsze właściwości odzyskiwania kształtu po odkształceniu, jak również większą odporność na rozdarcie.

Prośba o udzielenie informacji

Kategorie

Dental

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty