Mieszalniki do systemów wyciskowych

Mieszalniki do systemów wyciskowych

Jakość mechanicznego lub automatycznego mieszania jest zdecydowanie lepsza i szybsza niż mieszanie ręczne, pozwala na większą elastyczność w organizacji pracy w praktyce i pomaga osiągnąć lepsze wyniki.

Sympress jest automatycznym mieszalnikiem do produktów do pobierania wycisków w systemie 5:1, co sprawia, że mieszanie jest doskonałe i zmniejsza straty materiału.

Prośba o udzielenie informacji

Produkty

Dental

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty