Uniwersalne masy alginatowe

Uniwersalne masy alginatowe

Oprócz mas alginatowych o szczególnych cechach, szeroka oferta Zhermack obejmuje również uniwersalne masy alginatowe, aby zaspokoić wiele potrzeb codziennej praktyki klinicznej.

Hydrogum i Hydrogum Soft są szczególnie elastyczne i wytrzymałe. Chromatyczne masy alginatowe Tropicalgin i Phase Plus mają na celu podkreślenie w prosty i szybki sposób procesu wiązania poprzez zmianę koloru.

Prośba o udzielenie informacji

Produkty

Dental

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty