Produkty jednorazowego użytku

Rękawiczki i rolki sterylizacyjne

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb użytkowników, firma Zhermack oferuje w swojej linii Zeta Hygiene również produkty jednorazowego użytku, które stanowią pełną odpowiedź na potrzeby i ochrony użytkownika.

Prośba o udzielenie informacji

Produkty

Dental

Wyszukiwanie produktu

Zamów katalogi i informacje o naszych produktach

Kontakty