Freealgin

Freealgin

Jedną z jego zalet jest wysoka stabilność wymiarowa (lepsza od alginatów), co zapewnia elastyczność w czasie pobierania wycisku i większą dokładność. Większa elastyczność, lepsze odzyskiwanie kształtu po odkształceniu i większa odporność na rozdarcia.

Do automatycznego mieszania, opakowanie jest również dostępne w stosunku 5:1, które jest szybkie i wygodne.

Charakterystyka

• Stosunek mieszania 1:1 i 5:1

• Tiksotropia

• Biokompatybilność

• Zapach mango

Zalety

• Wysoka odporność na rozerwanie

• Doskonałe odprężenie elastyczne

• Wysoka stabilność wymiarów

Zhermack zaleca stosowanie:

Modulmix: automatyczny mieszalnik do silikonów typu A w stosunku 5:1

Cechy produktu

ProduktWyróżniające
cechy
Rodzaj
wiązania
Czas
pracy**
(min:s)
Czas w
jamie
ustnej**
(min:s)
Czas
wiązania**
(min:s)
ZapachOdkształcenie
podczas
ściskania
Odprężenie
elastyczne
Liniowa
zmiana
wymiarowa
(po 24
godzinach)
Twardość
(Shore A)
FreealginWysoka stabilność
wymiarowa
automatyczny
system mieszania
5:1
Fast01:0001:3002:30Mangosteen3 - 5 %> 99,5 %< 0,2 %40

 

** wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C – 95 °F

 

Opakowanie

KodProduktCzas wiązaniaOpakowanie
C300110FreealginFast SetKartridż 2 x 50 ml + 4 liliowe końcówki mieszające
C300100Freealgin MaxiFast SetKartridż 2 x 380 ml + 15 końcówek mieszających dynamiczno-statycznych
+ 2 pierścienie mocujące
C300102Freealgin MaxiFast SetKartridż 6 x 380 ml + 2 pierścienie mocujące

Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).

Dental

Wyszukiwanie produktu