Elite Double 32 Fast

Elite Double 32 Fast

Zamów produkt

Linia Elite Double obejmuje szeroki wachlarz silikonów do powielania. Zaprojektowane w celu spełnienia różnych potrzeb techników laboratoryjnych zarówno w aplikacjach protez stałych, jak i ruchomych. Gama składa się z 8 produktów.

Elite Double ma różne kolory, cztery różne stopnie twardości i trzy czasy wiązania: normalny, szybki i super szybki (ten ostatni jest przeznaczony
przede wszystkim do mieszalników automatycznych). Elite Double utrzymuje wysoką i stałą płynność w czasie pracy, zapewniając uzyskanie jednorodnej mieszaniny, bez pęcherzy.

Charakterystyka

• Odporność na rozciąganie i rozerwanie, również przy małych grubościach

• Dokładność odwzorowania szczegółów

• Wysoka płynność

• Wysoka stabilność wymiarowa w czasie

• Wysoka pamięć materiałowa

Zalety

• Optymalizacja czasu pracy, zwłaszcza w porównaniu z powielaniem masami hydrokoloidalnymi (czas wiązania 5:00, 10:00, 20:00)

• Dzięki stabilności wymiarowej w czasie i wysokiej elastyczności model można wielokrotnie powielać.

• Kompatybilny z gipsami, żywicami poliuretanowymi, żywicami akrylowymi oraz masami osłaniającymi na bazie alkoholu czy fosforanów.

• Wysoka płynność: nie wymaga mieszania w mieszalniku próżniowym

Zhermack zaleca stosowanie:

Doublemix: automatyczny mieszalnik do A-Silikonów do powielania

Cechy produktu

ProduktPowielanie mikromodeli, uzupełnienia pełnoceramicznePowielanie modeli w gipsie i/lub żywicyPowielanie modeli
o kontrolowanej ekspansji
Powielanie modeli
o swobodnej ekspansji
Elite Double 8
Elite Double
16 Fast
Elite Double 22
Elite Double
22 Fast
Elite Double
22 Extra Fast
Elite Double 32
Elite Double
32 Fast
Elite Double
32 Extra Fast
ProduktPropor- cje mie- szaniaCzas ręcznego mieszania* (min:s)Czas mieszania mechaniczne- go za pomocą mieszalnika
próżniowego* (min:s)
Czas pracy* (min:s)Czas miesza- nia* (min:s)Odtwarzanie szczegółów (μm)Pamięć materia- łowaLiniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzi- nach)Twardość (Shore A)Obciąże- nie przy zerwaniuWydłużenie przy zerwa- niuOdporność na rozdar- cie
Elite Double 81:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %82 N/mm23.82,5 N/mm2
Elite Double 16 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %162,5 N/mm25.55 N/mm2
Elite Double 221:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 22 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 22 Extra Fast1:1Mieszalnik automa- tycznyMieszalnik automatyczny01:3005:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite Double 321:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2
Elite Double 32 Fast1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2

*Czasy podane powyżej to czasy od początku fazy mieszania w temperaturze 23 °C (73 °F).

 

Opakowanie

KodProduktOpakowanie
C400836Elite Double 32 Fast1 kg (Baza) + 1 kg (Katalizator)
C400843Elite Double 32 Fast5 kg (Baza) + 5 kg (Katalizator)

 

Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).

Dental

Wyszukiwanie produktu