Platinum 95

Platinum 95

Zamów produkt

Platinum jest silikonem addycyjnym o wysokiej precyzji, dostępnym w wersjach 95, 85, 85 TOUCH lub 75 CAD. Wszystkie silikony z tej linii charakteryzują się doskonałą stabilnością wymiarową, krótkim czasem pracy i łatwością użycia.

Zhermack oferuje kompletny system silikonów putty o różnej twardości, zapewniający wysoką wydajność w wielu zastosowaniach, również w odbudowie estetycznej zębów. W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb codziennej w odbudowie estetycznej, silikon Platinum 75 CAD jest przeznaczony do skanowania za pomocą systemów CAD/CAM.

Jest on idealny w połączeniu z Platinum 95 do doskonałego odwzorowania szczegółów. Zalecany do przedlewów i osłonie zebów przy puszkowaniu.

Charakterystyka

• Dostępność w szerokim zakresie twardości

• Dokładność odtwarzanie szczegółów

• Odporność na temperaturę do 200°C

• Proporcje mieszania 1:1

Zalety

• Może być stosowany w długich i wymagających procedurach (na przykład w implantach z wax’upem diagnostycznym) bez zmiany wymiarów

• Dzięki odporności cieplnej do 200°C może być stosowany z materiałami termoplastycznymi

• Łatwość obróbki, również za pomocą frezów

Cechy produktu

ProduktKontra do
protez rucho-
mych z mate-
riałów ter- moplastycznych
Kontra do
protez rucho-
mych z
akryli polime-ryzujących
na gorąco
Przedlewy
akryli
samopoli-
meryzu-
jących
Użycie z
wertyku-
latorem
Przedlewy
do odtwar-
zania maski dziąsłowej
w technice pośredniej
Przedlewy
do kom-
pozytów
i tymcza-
sowych
uzupełnień
z poliszkła
Naprawa
ruchomej
protezy
Klucz
okluzyjny
do artyku-
latora
Platinum 75
CAD*
zalecanyzalecanybardzo
zalecany
Platinum 85
TOUCH
zalecanyzalecanyzalecanybardzo
zalecany
zalecany
Platinum 85bardzo
zalecany
bardzo
zalecany
bardzo
zalecany
bardzo
zalecany
bardzo
zalecany
zalecanyzalecanyzalecany
Platinum 95zalecanyzalecanybardzo
zalecany
zalecanyzalecanybardzo
zalecany

* możliwość skanowania bez użycia spray’ów matujących

 

ProduktCzas mieszania (min:s)Czas pracy*
(min:s)
Czas wiązania*
(min:s)
Odwzo-
rowanie
szczegółów
(μm)
Pamieć
mate-
riałowa
Odksz-
tałcenie
podczas
ściskania
Zmiana
wymiarów
liniowych
(po 24
godzinach)
Twardość
(Shore A
po 24 h)
Odporność
na tempe-
raturę
Platinum 75 CAD00:3001:0007:0020> 99,5 %< 1 %0,05 %75200 °C
Platinum 85 TOUCH00:3001:0007:0020> 99,5 %< 1%0,05 %85200 °C
Platinum 8500:3002:0008:0020> 99,5 %< 1 %0,05 %85200 °C
Platinum 9500:3002:0008:0020> 99,5 %< 1 %0,05 %95200 °C

*Czasy podane powyżej to czasy od początku fazy mieszania w temperaturze 23°C (73°F).

 

Opakowanie

KodProduktOpakowanie
C400720Platinum 951 pojemnik 450 g Baza + 1 pojemnik 450 g Katalizator
C400700Platinum 951 pojemnik 1 kg Baza + 1 pojemnik 1 kg Katalizator
C400710Platinum 951 wiaderko 5 kg Baza + 1 wiaderko 5 kg Katalizator

 

Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).

Dental

Wyszukiwanie produktu