Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa

Działamy na zasadach odpowiedzialności etycznej.

Od zawsze uważamy, że firma odnosząca sukces nie może uciekać od własnej odpowiedzialności na rzecz terytorium, na którym działa. Szanowanie środowiska, przyczynianie się do rozwoju terenu, na którym prowadzi się działalność, otwieranie się na potrzeby mieszkających na nim osób: również to stanowi część naszego DNA. Dlatego każdy, kto wiąże swoją ścieżkę zawodową z nami, automatycznie bierze udział w naszym zaangażowaniu. Również każdy, kto nas wybiera, wybiera firmę etycznie odpowiedzialną.

„Obecnie żadna firma nie powinna być oceniana jedynie pod kątem biznesowym i nie może lekceważyć faktu, iż stanowi również podmiot społecznie odpowiedzialny. Dlatego wierzymy, że w realizacji naszej misji wymaga się od nas również tworzenia wartości wśród społeczności i w miarę możliwości zapewniania jej dobrobytu”.

inż. Paolo Ambrosini, General Manager Zhermack SpA

Firma Zhermack zawsze wspierała ściśle powiązane z jej wartościami projekty solidarności społecznej. Zhermack żywi przekonanie, że promowanie lepszych warunków terenu, na którym działa i dobrobytu osób, z którymi nawiązuje relacje, to etyczny obowiązek, którego stałe przestrzeganie ma zasadnicze znaczenie jeśli zamierza się budować zrównoważoną przyszłość.

Świadomość – dla przyszłości środowiska.

Ochrona zasobów środowiska od zawsze stanowiła dla Zhermack niezwykle ważną kwestię. Między innymi poprzez sprzyjające jej zachowania i praktyki firmy, jak efektywność energetyczna, selektywna zbiórka odpadów, zmniejszanie zanieczyszczenia atmosfery i ograniczanie marnotrawstwa.

W 2001 roku firma uzyskała certyfikat ISO 14001 potwierdzający wdrożenie norm dotyczących certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego.
To inwestycja poczyniona dzisiaj na rzecz jutra, by chronić przyszłość nas samych i przyszłych pokoleń.