Brand values

Brand values – wartości leżące u podstaw sukcesu.

Istota, Dynamizm, Kreatywność, Dostępność. Cztery główne elementy przyczyniające się do sukcesu firmy Zhermack. Umiejętność wykonywania, umiejętność przewidywania, umiejętność rozwiązywania, umiejętność dzielenia się: różne umiejętności, które każdego dnia wykorzystujemy w różnych aspektach naszego modelu biznesowego.

Przejdź do Profilu firmy

Istota

Kontrola całego łańcucha produkcji to nasza mocna strona, to ona czyni nas wyjątkowymi i stale zaangażowanymi w tworzenie wartości we wszystkim, co robimy. Jest to istota naszej umiejętności działań, wynikająca z naukowego podejścia i z modelu biznesowego, które doprowadziły nas na sam szczyt rynku, oferując rozwiązania zintegrowane i inteligentne.

Dynamizm

Domyślanie się, przewidywanie, usprawnianie. Dynamiczne poruszanie się po rynku, z pasją i energią, by oferować rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb naszych partnerów. Aby było to możliwe, należy przede wszystkim umieć wsłuchiwać się w wymogi klientów i przewidywać ich przyszłe potrzeby.

Kreatywność

Umiejętność rozwiązywania i czynienia z wyzwań możliwości wzrostu i rozwoju. Sięganie wzrokiem dalej, odnajdując nowe sposoby wykorzystania, nowe materiały, nowe zastosowania aby otwierać nowe horyzonty w dziedzinie pielęgnacji zębów.

Dostępność

Umiejętność dzielenia się. Praca ramię w ramię, wspólne określanie nowych rozwiązań i nowych pomysłów oraz zamienianie przeczuć na produkty awangardowe, potrafiące zapewniać wszystkim możliwość dostępu do innowacji technologicznej i zwiększania standardów jakości.